AKADEMIA CEDIN netto brutto

Kosztorysowanie robót budowlanych w programie NORMA PRO (4-dniowe).
Studenci UWM zniżka 20%

1200,00 1200,00
Zaawansowane funkcje programu Norma Pro (1-dniowe) 300,00 300,00
Prawo Budowlane stan aktualny - projektowany (1-dniowe) 300,00 300,00
Świadectwo charakterystyki energetycznej w programie ArCadia Termo(2-dniowe)

450,00 450,00