AKADEMIA CEDIN netto brutto

Kosztorysowanie robót budowlanych w programie NORMA PRO/EXP (4-dniowe).
Studenci UWM zniżka 20%

1200,00 1200,00
Zaawansowane funkcje programu Norma PRO/EXP (1-dniowe) 300,00 300,00
Prawo Budowlane stan aktualny - projektowany (1-dniowe) 300,00 300,00
Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle przepisów Prawa budowlanego (1-dniowe)

490,00 490,00