KURS STACJONARNY/ON-LINE - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU NORMA EXPERT/PRO

Kurs jest przeznaczony dla osób pragnących uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu NORMA EXPERT/PRO.

Celem szkolenia jest nauczenie zasad i umiejętności kosztorysowania budowlanego z wykorzystaniem programu komputerowego NORMA EXPERT/PRO.

Kurs 3 dni  - 3h  teoria kosztorysowania + 2,5 dnia obsługa programu NORMA EXPERT/PRO

 

KURS STACJONARNY/ON-LINE "ZAAWANSOWANE FUNKCJE PROGRAMU NORMA EXPERT/PRO"

Kurs jest przeznaczony dla osób pracujących w programie NORMA EXPERT/PRO chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe wykorzystując zaawansowane funkcje programu.

W szkoleniu między innymi:

  • dopasowywanie ceny do wskazanej wartości
  • narzuty kosztorysu, działu i pozycji;
  • ustawianie kosztów zakupów indywidualnie dla każdego asortymentu materiałów
  • scalanie pozycji kosztorysowych
  • rozliczanie pozycji w innych pozycjach

Celem szkolenia jest nauczenie zaawansowanych funkcji programu komputerowego NORMA PRO.

kurs 1 dzień (8 godz.)

 

KURS - PRAWO BUDOWLANE STAN AKTUALNY - PROJEKTOWANY

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie aktualnego Prawa budowlanego

Szkolenie 1 dzień (8 godz.)

 

 Projektowanie w technologii BIM z wykorzystaniem programu ARCHICAD i kosztorysowanie w NORMA EXPERT na podstawie wcześniej wykonanego modelu BIM w ARCHICAD – Kurs podstawowy

Kurs przeznaczony dla osób, które chciałyby uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat projektowania w technologii BIM z wykorzystaniem programu ARCHICAD jak i umiejętność wykonania kosztorysów w NORMA EXPERT na podstawie swoich modeli BIM

Celem szkolenia jest nauczenie zasad i umiejętności projektowania z wykorzystaniem programu ARCHICAD i kosztorysowania z wykorzystaniem programu NORMA EXPERT na przykładzie projektu domu jednorodzinnego. Uczestnik po odbytym kursie będzie posiadał wystarczającą wiedzę, aby samemu wykonać model 3D budynku i na jego podstawie stworzyć dokumentacje projektową, a na jej podstawie (i modelu BIM) wykonać kosztorys.

Czas trwania: 6 dni (21h ARCHICAD + 24h NORMA EXPERT)

 

Zaawansowanie projektowanie w programie ARCHICAD i zaawansowane funkcje programu NORMA EXPERT

Kurs przeznaczony dla osób posiadających już podstawową wiedzę z zakresu obsługi ARCHICAD, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i przyspieszyć pracę z programem.

Czas trwania: 2 dni (7h ARCHICAD + 8h NORMA EXPERT)

 

KURS - UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się zarządzaniem obiektów budowlanych

  • Obowiązki właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych 
  • Okresowe przeglądy stanu technicznego
  • Dokumentacja obiektu budowlanego
  • Książka obiektu budowlanego

Szkolenie 1 dzień (8 godz.)