KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU NORMA PRO

Kurs jest przeznaczony dla osób pragnących uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu NORMA PRO.

Celem szkolenia jest nauczenie zasad i umiejętności kosztorysowania budowlanego z wykorzystaniem programu komputerowego NORMA PRO.

Kurs 4 dni (32 godz.) - 1 dzień teoria kosztorysowania + 3 dni obsługa programu NORMA PRO

 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE PROGRAMU NORMA PRO

Kurs jest przeznaczony dla osób pracujących w programie NORMA PRO chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe wykorzystując zaawansowane funkcje programu.

W szkoleniu między innymi:

  • dopasowywanie ceny do wskazanej wartości
  • narzuty kosztorysu, działu i pozycji;
  • ustawianie kosztów zakupów indywidualnie dla każdego asortymentu materiałów
  • scalanie pozycji kosztorysowych
  • rozliczanie pozycji w innych pozycjach

Celem szkolenia jest nauczenie zaawansowanych funkcji programu komputerowego NORMA PRO.

kurs 1 dzień (8 godz.)

 

PRAWO BUDOWLANE STAN AKTUALNY - PROJEKTOWANY

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie aktualnego Prawa budowlanego

Szkolenie 1 dzień (8 godz.)

 

ŚWIADECWTO CHARAKTERYSYKI ENERGETYCZNEJ W PROGRAMIE ArCadia TERMO

Kurs jest przeznaczony dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

  • korzystanie z normowej bazy materiałowej,
  • tworzenie własnej bazy materiałowej,
  • definiowanie przegród budynku,
  • definiowanie struktury budynku,
  • obliczenia dotyczące zapotrzebowania na ciepło.

Kurs 2 dni (16 godz.)